เช็คค่าบริการบริการขนสินค้า

บริการรับส่งสินค้าจาก โรงงาน คลังสินค้า ร้านค้า ท่าเรือ จุดรวบรวมและขนถ่ายสินค้าต่างๆ ไปยังลูกค้าทั่วประเทศ คลอบคลุมรถทุกประเภททุกเส้นทาง และพร้อมตอบสนองต่อเงื่อนไขพิเศษต่างๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ อาทิเช่น แรงงาน เวลาเข้ารับและนำส่ง เป็นต้น

 

บริการย้ายบ้าน

ลูกค้าจะต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับขนาด น้ำหนัก จำนวน ความยากง่ายในการขนย้ายสินค้า (สถานที่ตั้งสินค้า อยู่ชั้น3 แต่ไม่มีลิฟต์ ค่าบริการจะสูงกว่าปกติ) พร้อมทั้งแจ้งสถานที่ในการ รับ-ส่ง อย่างชัดเจนกับทางเจ้าหน้าที่ หลังจากนั้นทางทีมงานจะแจ้งค่าบริการ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาในเรื่องของความเหมาะสมของจำนวนแรงงาน ขนาดและประเภทของรถที่ควรใช้ในการขนย้าย

โดยอัตราค่าบริการ : ค่าแรง 500/วัน/คน

 

บริการย้ายออฟฟิต

ลูกค้าจะต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับขนาด น้ำหนัก จำนวน ความยากง่ายในการขนย้ายสินค้า (สถานที่ตั้งสินค้า อยู่ชั้น3 แต่ไม่มีลิฟต์ ค่าบริการจะสูงกว่าปกติ) พร้อมทั้งแจ้งสถานที่ในการ รับ-ส่ง อย่างชัดเจนกับทางเจ้าหน้าที่ หลังจากนั้นทางทีมงานจะแจ้งค่าบริการ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาในเรื่องของความเหมาะสมของจำนวนแรงงาน ขนาดและประเภทของรถที่ควรใช้ในการขนย้าย

โดยอัตราค่าบริการ : ค่าแรง 500/วัน/คน **มีค่าประเมิน 400 บาท (กทม.)

 

บริการย้ายโรงงาน

ลูกค้าจะต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับขนาด น้ำหนัก จำนวน ความยากง่ายในการขนย้ายสินค้า (สถานที่ตั้งสินค้า อยู่ชั้น3 แต่ไม่มีลิฟต์ ค่าบริการจะสูงกว่าปกติ) พร้อมทั้งแจ้งสถานที่ในการ รับ-ส่ง อย่างชัดเจนกับทางเจ้าหน้าที่ หลังจากนั้นทางทีมงานจะแจ้งค่าบริการ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาในเรื่องของความเหมาะสมของจำนวนแรงงาน ขนาดและประเภทของรถที่ควรใช้ในการขนย้าย

โดยอัตราค่าบริการ : ค่าแรง 500/วัน/คน **มีค่าประเมิน 1,000 บาท (กทม.)

 

สนใจติดต่อ                        

062-5271276 คุณจอย            

085-3467993 คุณนาง

095-1732084 คุณเอ