บริการงานขายสินค้า เป็นรูปแบบการให้บริการการขายสินค้า แก่ลูกค้าทั้งกลุ่ม B2B B2C และ C2C ผ่านการทำการตลาดทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ โดยมีการบริหารจัดซื้อสินค้าจากโรงงานผู้ผลิต supplierรายใหญ่ ตลอดจนผู้นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ รวบรวมสินค้าเข้าคลัง ทำการคัดแยก และนำสินค้ากระจายส่งให้ลูกค้าต่างๆตามคำสั่งซื้อผ่านช่องทางการขายทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ตามที่ลูกค้าสะดวก