BONUS STORE Express เป็นพาร์ทเนอร์กับ BS Express ซึ่งให้บริการเกี่ยวกับการจัดส่งพัสดุไปประเทศพม่า

 

 

Panda GO เป็นพาร์ทเนอร์กับ BS Express ซึ่งให้บริการเกี่ยวกับการจัดส่งพัสดุไปประเทศกัมพูชา