ขั้นตอนการใช้บริการให้เช่าพื้นที่คลังเก็บสินค้า
พร้อมแพ็คสินค้าจัดส่งให้ทันที

จัดเก็บ

การนําสินค้าเข้าจัดเก็บในคลังสินค้าของเรา
สามารถทําได้ 2 วิธี:

  1. นําสินค้าของท่านมาส่งที่คลังสินค้าของเรา
    ด้วยตัวเอง
  2. ใช้บริการของเรารับสินค้าตามสถานที่
    ที่ท่านกําหนด

แพ็ค

หลังจากการแจ้งจัดส่งสินค้า ทางเรามีบริการตรวจเช็คคุณภาพสินค้าและแพ๊คสินค้าก่อนทําการจัดส่งทุกครั้งด้วยทีมงานมืออาชีพ

ส่ง

ลูกค้าสามารถเลือกช่องทางจัดส่งสินค้าได้หลายหลายไม่ว่าจะเป็น BS Express, BS Transport หรือ ไปรษณีย์ EMS Kerry หลังจากการจัดส่งสินค้าแล้ว จะมีการแจ้ง
เลข Tracking ไปยังลูกค้าต้นทางและปลายทาง