บริการเสริมและเงื่อนไขบริการ

 • คำนวณ ณ อัตราราคาน้ำมัน 30 บาท/ลิตร
 • คำนวณ จุดส่งปลายทาง อ.เมือง ของแต่ละจังหวัด
 • สามจังหวัดชายแดน บวกค่าเสี่ยงภัย 3000 บาท
 • ราคาไม่รวมค่าแรง
 • ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยู่กับ เส้นทาง สภาพอากาศ ภูมิประเทศ สินค้าที่ขนส่ง
 • ราคาเบื้องต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยลูกค้าสามารถเช็คได้อีกครั้ง ก่อนการใช้บริการจริงที่ 02-114-8855
 • วงเงินประกันภัย จํานวน 500,000 บาท (สําหรับรถกระบะ)
 • วงเงินประกันภัย จํานวน 1,000,000 บาท (สําหรับรถ 6 ล้อ กับ 10 ล้อ)
 • วงเงินประกันภัย จํานวน 2,000,000 บาท (สําหรับมากกว่า 10 ล้อขึ้นไป)

 

สนใจใช้บริการติดต่อ...

 • ติดต่อคุณจอย 062-5271276 
 • ติดต่อคุณนาง 085-3467993
 • ติดต่อคุณเอ   093-3944489