ประกาศแจ้งลูกค้า 

มาตรการส่งคืนสินค้าที่ไม่สามารถจัดส่งได้ 

แบ่งเป็น 2 สาเหตุ ได้แก่ 

1.บริษัทไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ 

2.ผู้รับปลายทางไม่สะดวกรับของ (ขอเลื่อนวันรับสินค้า) 

กรณีไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้  

ครั้งที่ 1 : เจ้าหน้าที่จะโทรติดต่อประสานงานกับลูกค้าทั้งผู้รับและผู้ส่ง เพื่อหาวิธีหรือช่องทางจัดส่งให้ได้ในวันถัดไป 

ครั้งที่ 2 : หากยังไม่สามารถติดต่อผู้รับปลายทางได้ บริษัทจะติดต่อสอบถามไปยังผู้ส่งต้นทางว่าต้องการให้จัดส่งใหม่หรือให้ส่งสินค้ากลับคืนไปที่ผู้ส่ง และบริษัทจะขอเก็บค่าขนส่งเพิ่ม โดยจะประเมินราคาค่าขนส่งใหม่ทันทีเมื่อสินค้าเข้ามาที่คลัง 

**หมายเหตุ** 

1.ถ้าบริษัทไม่สามารถติดต่อทั้งผู้รับและผู้ส่งได้ ทางบริษัทจะติดตามประสานงานใหม่เป็นระยะเวลา 3วัน หากสามารถติดต่อได้ภายใน 3วัน และมีแนวทางในการจัดส่งใหม่แล้ว บริษัทจะดำเนินการจัดส่งให้ใหม่ในวันถัดไป  

2. หากยังไม่สามารถติดต่อประสานงานได้ภายใน 3วัน บริษัทจะใช้มาตรการ “คิดค่าฝากคลัง” ในอัตรา 10บาท ต่อสินค้า 1ชิ้น ต่อวัน เริ่มตั้งแต่วันที่4 (นับจากวันแรกที่บริษัทได้เริ่มติดต่อประสานงาน) 

    

กรณีลูกค้าปลายทางไม่สะดวกรับ(ขอเลื่อนวันรับสินค้า) 

ครั้งที่ 1 : ลูกค้าสามารถแจ้งวันที่สะดวกรับกับทางเจ้าหน้าที่ขนส่งได้โดยตรง เพื่อนัดวันที่ลูกค้าสะดวกรับ 

ครั้งที่ 2 : หากลูกค้าได้มีการนัดวันรับของใหม่แล้ว แต่ลูกค้ายังไม่สามารถรับสินค้าได้ในวันที่นัดด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจะโทรแจ้งผู้ส่งเพื่อขอตีกลับสินค้าเนื่องจากบริษัทมีนโยบายให้ลูกค้าเลื่อนรับได้เพียงออเดอร์ละ 1ครั้ง เท่านั้น หากลูกค้าผู้รับหรือผู้ส่งต้องการบริษัทให้จัดส่งใหม่ ครั้งที่ 3 ลูกค้าผู้ส่งหรือผู้รับฝ่ายหนึ่งจะต้องทำการชำระค่าขนส่งใหม่เต็มจำนวน

**หมายเหตุ** 

หลังจากมีการจัดส่งใหม่ ครั้งที่ 3 แล้ว แต่ติดปัญหายังไม่สามารถจัดส่งได้อีกด้วยสาเหตุที่เกิดจากลูกค้า บริษัทจะใช้มาตรการตีคืนผู้ส่งหรือเก็บค่าฝากคลังทันที


ประกาศแจ้งลูกค้า 

มาตรการเรียกเก็บค่าขนส่งเพิ่ม กรณีลูกค้าผู้รับปลายทางปฏิเสธรับของ 

    

บริษัทบีเอสเอ็กซ์เพรส ขอเรียกเก็บค่าขนส่งเพิ่มหากลูกค้าผู้รับปลายทางไม่ยอมรับสินค้าทุกกรณี โดยบริษัทจะติดต่อกับลูกค้าผู้ส่งเพื่อชี้แจงปัญหาที่ไม่สามารถจัดส่งได้ และเสนอแนวทางดังต่อไปนี้

 

1.กรณีลูกค้าผู้ส่งต้นทางต้องการให้จัดส่งใหม่

หากลูกค้าผู้ส่งต้นทางต้องการให้จัดส่งใหม่อีกครั้ง บริษัทจะคิดค่าขนส่งเพิ่มตามราคาเดิมในการจัดส่งครั้งที่สอง

 

2.กรณีลูกค้าผู้ส่งต้นทางไม่ต้องการให้จัดส่งใหม่และจะมารับสินค้าคืน

หากออเดอร์นั้นเป็นออเดอร์เก็บเงินปลายทาง ลูกค้าผู้ส่งต้นทาง จะต้องชำระยอดค่าขนส่งตามบิลก่อนรับของกลับไป แต่หากออเดอร์นั้นได้รับการชำระค่าขนส่งต้นทางแล้ว ลูกค้าผู้ส่งต้นทางสามารถรับสินค้ากลับไปได้ทันที โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

 

3.กรณีลูกค้าผู้ส่งต้นทางต้องการให้บริษัทจัดส่งสินค้าให้ตามที่อยู่ของลูกค้าผู้ส่งต้นทาง

            บริษัทจะเรียกเก็บค่าขนส่งเพิ่ม ในส่วนของการตีสินค้ากลับ โดยบริษัทจะประเมินราคาใหม่จากคลังสินค้าไปถึงที่อยู่ของลูกค้าผู้ส่งต้นทาง ในส่วนนี้จะบวกเพิ่มกับยอดค่าขนส่งเดิม และนำไปเรียกเก็บกับลูกค้าผู้ส่งต้นทาง


ประกาศแจ้งลูกค้า 

มาตรการเก็บค่าขนส่งเพิ่ม กรณีแจ้ง เบอร์โทร-ที่อยู่จัดส่ง ผิด 

เงื่อนไข

       หากบริษัทลงข้อมูลที่อยู่จัดส่งตามที่ลูกค้าผู้ส่งต้นทางแจ้งทุกประการแล้ว แต่ลูกค้าผู้รับปลายทางแจ้งว่าที่อยู่ไม่ตรงกับจุดที่ให้ส่ง บริษัทจะคิดค่าขนส่งเพิ่มโดยจะประเมินราคาใหม่ตั้งแต่ต้น แบ่งได้เป็น 2 กรณี

กรณีเป็นบิล “เก็บเงินต้นทาง” บริษัทจะมีเจ้าหน้าที่ประสานงานไปหาลูกค้าผู้ส่งต้นทาง เพื่อหาแนวทางในการชำระเงิน

กรณีเป็นบิล “เก็บเงินปลายทาง” เจ้าหน้าที่สายส่งจะแจ้งกับลูกค้าผู้รับปลายทางตั้งแต่การจัดส่งครั้งแรกว่า บริษัทจะขอเก็บค่าขนส่งเพิ่ม แล้วบริษัทจะแก้ไขราคาที่เรียกเก็บในระบบทันที

       หากลูกค้าผู้รับปลายทางไม่สะดวกชำระค่าขนส่งรวม(ครั้งแรก+ครั้งที่สอง) ลูกค้าผู้รับปลายทางจะต้องคุยกับลูกค้าผู้ส่งต้นทาง ก่อนยืนยันกับบริษัทให้มีการจัดส่งครั้งที่สอง หากลูกค้าผู้รับปลายทางไม่สะดวกคุยกับลูกค้าผู้ส่งต้นทาง บริษัทจะทำการติดต่อไปหาลูกค้าผู้ส่งต้นทางเพื่อเสนอแนวทางให้เลือก และลูกค้าผู้ส่งจะต้องมีข้อสรุปให้กับบริษัทภายใน 3 วันทำการ มิฉะนั้น ทางบริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายกับลูกค้าผู้ส่งตามมาตรการฝากคลัง ในอัตรา ชิ้นละ 10บาทต่อวัน ตั้งแต่วันที่ 4 เป็นต้นไป

 

ตัวอย่าง :

ครั้งแรก ส่งไป กรุงเทพฯ คิดค่าขนส่งครั้งแรก 100 บาท **ลูกค้าผู้รับปลายทางแจ้งว่าที่อยู่ผิด ให้ไปส่งที่นครปฐม**

ครั้งที่สอง ส่งไป นครปฐม คิดค่าขนส่งเพิ่ม 80 บาท

จากกรณีตัวอย่าง บิลนี้จะถูกคิดค่าขนส่งทั้งหมด 180 บาท โดยลูกค้าผู้ส่งหรือผู้รับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะต้องเป็นผู้ชำระค่าขนส่งรวมหรืออาจแบ่งชำระคนละรอบส่งได้ แล้วแต่ลูกค้าจะตกลงกัน


ประกาศแจ้งลูกค้า 

มาตรการเก็บค่าขนส่งกรณีลูกค้าแจ้งระงับส่งหรือยกเลิกส่งสินค้า

     บริษัทจะขอเก็บค่าบริการขนส่งเพิ่มหากลูกค้าติดต่อมาที่บริษัทเพื่อขอระงับการจัดส่งหรือยกเลิกส่งตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

 

1.กรณีสินค้ายังไม่ถูกจัดส่ง(อยู่ที่คลังต้นทาง) แล้วลูกค้าติดต่อมาที่บริษัทเพื่อขอระงับส่ง เนื่องจากสาเหตุบางประการ เช่น ลูกค้าผู้ส่งจัดส่งสินค้าผิดประเภท แพ็คของเกิน แพ็คของสลับ เป็นต้น ในกรณีนี้บริษัทจะยังไม่คิดค่าขนส่งเพิ่ม และจะคืนค่าขนส่งให้ลูกค้าผู้ส่งเต็มจำนวน(กรณีลูกค้าจ่ายเงินต้นทาง) แต่ลูกค้าผู้ส่งต้นทางจะต้องรีบมาดำเนินการหาแนวทางจัดการกับสินค้าภายใน 3 วัน หากเกิน 3 วัน บริษัทจะคิดค่าฝากคลังตั้งแต่วันที่ 4 เป็นต้นไป โดยคิดค่าฝากคลังในอัตรา 10 บาท ต่อสินค้า 1 ชิ้น ต่อวัน

2.กรณีสินค้าอยู่ระหว่างการจัดส่ง(อยู่บนรถแล้ว) แล้วลูกค้าติดต่อมาที่บริษัทเพื่อขอระงับส่ง เนื่องจากสาเหตุบางประการ ในกรณีนี้บริษัทจะยืดค่าขนส่งในเที่ยวนั้นทันทีเนื่องจากสินค้าได้ถูกวางแผนจัดส่งและนำขึ้นรถไปแล้ว นอกจากนี้ผู้ส่งจะต้องแจ้งแนวทางกับทีมงานบริษัทที่ติดต่ออยู่ด้วยว่า หลังจากที่สายส่งนำสินค้ากลับมาที่คลังแล้ว ต้องการมารับสินค้ากลับเองหรือให้บริษัทจัดส่งให้ที่บ้าน หากมารับเองบริษัทจะไม่คิดค่าขนส่งเพิ่มสำหรับลูกค้าผู้ส่งที่ชำระเงินต้นทาง ถ้าหากเป็นออเดอร์ที่ต้องเก็บปลายทาง ลูกค้าผู้ส่งต้นทางจะต้องชำระค่าขนส่งตามยอดบิลนั้นก่อนรับของกลับ

 

ทั้งสองกรณีที่กล่าวมา หากลูกค้าผู้ส่งต้องการให้บริษัทจัดส่งสินค้าให้ตามที่อยู่ของลูกค้าผู้ส่ง บริษัทจะประเมินราคาค่าขนส่งของสินค้าทั้งหมดในบิลนั้นใหม่ และจะเรียกเก็บเงินกับลูกค้าผู้ส่งเพิ่ม ตามการจัดส่งถึงที่อยู่ที่ลูกค้าระบุให้


ประกาศแจ้งลูกค้า

มาตรการแก้ปัญหาสะดวกรับวันอื่น

 

ประชาสัมพันธ์ ลูกค้าทุกท่านและผู้เกี่ยวข้องในการเปิดบิลและประสานงานกับลูกค้าในการรับสินค้า หลังจากเปิดบิลและมีการนัดหมายกับรับสินค้ากับลูกค้าแล้วนั้น โดยลูกค้าผู้ส่งสามารถนัดวันจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าผู้รับ ได้ไม่เกิน 1 สัปดาห์ ถ้าต้องการนัดรับสินค้าเกิน 1 สัปดาห์ จะมีการคิดค่าฝากคลัง ชิ้นละ 10 บาทต่อวัน


**มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป**