เป้าหมายการบริการ

ข้อที่ 1 เป้าหมายคือทำให้ลูกค้าถูกใจ

ถูกใจก็คือเราทำในสิ่งที่ถูกต้อง เมื่อเราทำในสิ่งที่ถูกต้อง ลูกค้าก็จะรู้สึกถูกใจ เมื่อเราทำให้ลูกค้าถูกใจ ลูกค้าก็จะเกิดความรู้ดีๆกับเรา สิ่งดีๆต่างๆก็จะเข้ามาสนับสนุนการกระทำของเรา

 

ข้อที่ 2 เป้าหมายคือทำให้ลูกค้าพอใจ

ถูกใจแล้วก็ต้องพอใจด้วย พอใจก็คืออย่าไปขัดแย้งกับลูกค้า อย่าไปโต้แย้งกับลูกค้า อย่าไปเถียงกับลูกค้า ทักษะที่จะช่วยได้ก็คือทักษะการ "โน้มน้าวใจ" มีปิยะวาจา พูดเป็น บางอย่างเราให้ลูกค้าไม่ได้ แต่เรามีทักษะในการพูด ลูกค้าก็จะประทับใจ พอใจ

 

ข้อที่ 3 เป้าหมายคือทำให้ลูกค้าประทับใจ

การทำให้ลูกค้าประทับใจก็คือ การบริการแบบเกินความคาดหวัง ลูกค้าไม่ได้คิดว่าเขาจะได้ตรงนี้ แต่เราให้เขา เราช่วยลูกค้าเวลาลูกค้าต้องการความช่วยเหลือ ทุกอย่างเกิดจากการบริการด้วยใจ เมื่อลูกค้าประทับใจ เขาก็จะบอกต่อ เขาก็จะไม่ไปไหน เพราะอะไรเขาถึงไม่ไปไหน เพราะคนเราไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง เขาก็จะไม่ลองของคนอื่น แต่ถ้าเขาไม่พอใจ เขาก็จะไปใช้บริการของคนอื่น

 

ข้อที่ 4 เป้าหมายคือจะต้องคาดหวังให้เขากลับมาซื้ออีก

เพราะงั้นเองต้องดูกลุ่มเป้าหมายให้ถูก ว่าลูกค้ากลุ่มนี้มีความจำเป็นต้องใช้สินค้าเราต่อเนื่องไหม ถ้าเขามีความจำเป็นต้องใช้สินค้าเราต่อเนื่อง เพราะฉะนั้นเราต้องตั้งเป้าหมายเลยว่าเราบริการเขาเราดูแลเรา เราต้องการให้เขากลับมาซื้ออีก มาใช้บริการเราอีก

 

ข้อที่ 5 เป้าหมายคือการให้ลูกค้าบอกต่อ

คนที่ให้บริการจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีวาทศิลป์ในการโน้มน้าวใจ มีทักษะในการขาย จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบอกให้ลูกค้าให้เขาช่วยแนะนำสินค้าให้เพื่อนหรือคนรู้จักเขาหน่อยนได้ไหมเพราะฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพูดเป็น ไม่ใช่ว่าบริการไปแล้วสูญหายไป ต้องทำให้ลูกค้ากลับมาแล้วก็บอกต่อแทนเรา

 

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=cALDyRbCP7M&list=PLAN3x7UIgeB2S-YrL7wB7Tg6k7GtyCGRt&index=33