บริษัท บีเอส เอ็กซ์เพรส 2020 จำกัด

สถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑลสาย 5
ชานชาลาที่ 11 ห้องที่ 16-17
133 หมู่ที่ 1 ถนนบรมราชชนนี ตำบลบางเตย
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

แบบฟอร์มติดต่อเรา

หากมีคำถาม คำติชม คำแนะนำ หรือพบปัญหากรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้
ทางเจ้าหน้าที่จะคำเนินการตามคำขอโดยเร็วที่สุด

กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นให้ครบถ้วน โดยช่องเฉพาะที่มีเครื่องหมาย *