“We Deliver Best Solutions”

 

 

บีเอส ขนส่ง ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2508 โดยมุ่งเน้นในการเป็นผู้ช่วยผู้ประกอบการในด้านการขนส่งสินค้าภายในและต่างประเทศ การเช่ารถขนส่งแบบเหมาคัน การเช่าพื้นที่คลังสินค้า การจัดทำแคตตาล็อกออนไลน์ รวมไปถึงบริการจ่ายค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เราสามารถขนส่งสินค้าขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมากด้วยค่าบริการราคาประหยัด พร้อมให้บริการแบบ Next Day ภายในเขตกรุงเทพฯ และใน 10 จังหวัดใกล้เคียง

 

 

บริการของเราเหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่มีสินค้าขนาดทั้งเล็กและใหญ่ ปัจจุบันเรารับส่งพัสดุมากกว่า 5,000 ชิ้นต่อวัน และได้รับความไว้วางใจในจากประชาชนและบริษัทชั้นนำกว่า 500 บริษัททั่วประเทศ

 

 

เราพร้อมให้บริการลูกค้าด้วยทีมงานมืออาชีพและเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมุ่งมั่นปรับปรุงการบริการให้ได้มาตรฐานสากล โดยการพัฒนาเทคโนโลยีบุคลากร และระบบงานอย่างสม่ำเสมอ

 

 

 

 

 

ISO 9001:2015
 

 

 

ISO 9001:2015

 

 

มาตรฐานที่ระบุข้อกําหนดสําหรับระบบบริหารคุณภาพขององค์กร ทําให้มั่นใจได้ในบริการและการจัดการของเราว่าเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

 

 


Logistic (Q)
 

 

 

Logistic (Q)

 

 

มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก ของกรมการขนส่งทางบก มั่นใจได้ว่าการขนส่งของเราทุกเที่ยวจะมีความปลอดภัยทั้งจากยานพาหนะที่มีการดูแลบำรุงรักษาและพนักงานที่มีความพร้อม ลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

 

 


LTMA
 

 

 

LTMA

 

 

มาตรฐานการใช้โปรแกรมบริหารจัดการขนส่งเพื่อการประหยัดงาน (Logistics and Transport Management Application) ช่วยให้เราพัฒนาบริการของเราได้อย่างเต็มที่